Skip to main content Skip to footer

Inmobiliaria Ramirez Nunez S.L.

List of 'Inmobiliaria Ramirez Nunez S.L.' overseas estate agent branches

1 - 1 of 1  

Costa Blanca Premier Estates

PLAZA HISPANIDAD Nº 2, EDIFICIO ENSENADA, LOCAL 8, Benidorm, 0350

Overseas residential: 418
Avg. asking price: £253,949
Avg. sale listing age: 29 weeks
Overseas commercial: 15
Avg. asking price: £430,233
Avg. sale listing age: 30 weeks