Skip to main content
Location Details
Filters Filters

Letting agents in Gwynedd

1 - 7 of 7
 1. Eiddo Iola Jones Properties

  24 Stad Dolwar, Y Ffor, Pwllheli, LL53 6UQ

  A Residential Letting and Property Management Agency based in Pwllheli, North Wales. We cover the whole of Gwynedd; providing a professional and totally trustworthy service. Our service is bespoke and tailored to meet the exact needs of our clients. Therefore our fees are flexible and provide excellent value for money.Our aim is to be recognised as a Letting Agency that brings values to the Residential Letting industry. The good old values of honesty, integrity and kindness underpins all that we do. Always professional with a personal touch and always proud to go the extra mile for all our Landlord clients and Tenants.Cwmni Gosod Preswyl a Rheoli Eiddo wedi ei leoli ym Mhwllheli ac yn cynnig ein gwasanaeth ar draws Gwynedd. Mae ein gwasanaeth yn broffesiynol ac yn gwbl ddibynadwy, wedi ei deilwra i gyfarfod ag union anghenion ein cleientiaid sy'n golygu bod ein ffioedd yn hyblyg ac yn cynnig gwerth rhagorol am arian.Ein nod yw cael ein gweld fel Cwmni Gosod Tai sy'n dod a gwerthoedd i'r sector Gosod Preswyl. Mae gwerthoedd traddodiadol gonestrwydd, integredd a charedigrwydd wrth wraidd y cwbl a wnawn. Bob amser yn broffesiynol gyda twtch personol a phob amser yn falch mynd yr ail filltir.

  Members of: arla tpo rsw

  Homes on Zoopla

  2 For rent
  £490 pcm Avg. asking price
  1 week Avg. listing time
 2. Eiddo Susan Jones Properties

  2 Penbrynhuddig, Abererch, Pwllheli, LL53 6BZ

  Your local property expert - Susan Jones is a highly experienced and passionate estate agent with over 20 years experience within the property industry. Her local knowledge of Gwynedd and surrounding area is second to none; having attained extensive understanding of the local property market including what the community has to offer. Susan Jones Properties can offer a wide-ranging service that is professional, friendly and trustworthy as befits her reputation. Offering a totally bespoke and personalised service to fit the requirements of the individual customer. An individual action and marketing plan will be created and amended if required through this potentially stressful journey. Eich arbenigwr eiddo lleol - Gyda thros 20 mlynedd o brofiad yn y farchnad gwerthu tai, mae Susan Jones yn asiant tai hynod brofiadol ac angerddol. Mae ganddi wybodaeth drylwyr o’r ardal leol yng Nghwynedd a’r dalgylch. Mae ganddi ddealltwriaeth eang o’r farchnad gwerthu tai lleol a’r hyn sydd gan y gymuned i’w gynnig. Cyniga Eiddo Susan Jones wasanaeth ystod-eang sy’n broffesiynol, cyfeillgar a dibynadwy yn unol â’i henw da. Mae’r gwasanaeth yn gwbl bersonol ac i bwrpas sy’n rhoi’r pwyslais ar ofynion pob un cwsmer. Bydd cynllun gweithredu a marchnata unigol yn cael ei greu, a’i addasu petai angen, sy’n cynnwys pob cam o’r daith.

  Members of: naea_unlicensed tpo

  Homes on Zoopla

  36 For sale
  £286,667 Avg. asking price
  27 weeks Avg. listing time

  Commercial properties on Zoopla

  4 For sale
  £112,500 Avg. asking price
  54 weeks Avg. listing time
  4 For rent
  £11,076 pa Avg. asking price
  36 weeks Avg. listing time
1 - 7 of 7

Contact relevant agents

Send a message to estate agents and letting agents matching your search

Your details
Query details

Agents selected: 2

View the selected agents